Bolygómantrák MP3

A bolygómantrák zenéjében megkíséreltük ötvözni az ősi regölős, révülős, szertartási zenét a mai kultúrából kisarjadó kreatív, intuitív, komponált zenével. Az anyagot szertartási keretek közt rögzítettük, s társaimmal együtt valóban megidéztük az adott bolygóhoz tartozó erőket. Nincs benne playback, utómunkás kozmetikázás és a háttérben hallható madárfütty is a szabadtéri felvétel helyszínén és idejében, a Pilisben „keveredett” a muzsikához.

mantrák úgy általában, így a bolygómantrák is hatékony eszközök lehetnek azok számára, akik az egyensúly megszerzése érdekében befolyásolni akarják létezésüket. A mantrák alkalmasak betegségek megszüntetésére, rendezetlen tudat- és létállapotok rendezésére, világok harmonizálására, képességek felébresztésére, gátoltságok és akadályok legyőzésére.

1.000 Ft

Minden dal egy bolygóhoz és annak mantrájához tartozik. A lemez a hét bolygó – tulajdonképpen a hét világ – szertartásszerű „megszólítását”, mantrák útján történő aktivizálását célozza.

Gondoljatok bele, hogy a magyar mitológiában a hetes számnak milyen kiemelt jelentősége van, elég ha csak a következő kifejezéseket figyeljük: hétmagyar, hét vezér, hét vár, Héttorony, hét sziget, hét tenger valamint, talán a legfontosabb: a hétvilág.
A magyaron kívül számtalan ősi kultúra és hagyomány épül az asztrológia eredeti, hétbolygós világképére. Ezért a magyar hagyomány kutatása által inspirálva, a hermetikus világképből kiindulva, a bolygók védikus mantráját alapul véve és ehhez zenét komponálva állítottuk össze ezt a „hétvilág szertartást”, amelyben ezeket a világokat „járjuk be” az éppen aktuális sorrend szerint.

A BOLYGÓMANTRÁK SZÖVEGE

1. Hold

(Laár A. – Mireisz L.)

Kezdődik ugyebár a Holddal, mely az érzékszerveink által észlelt változékony világot, valamint érzeti önátélésünket szimbolizálja. A mantra segítségével közömbösíthetjük magunkban a világi dolgoktól való túlzott függőségünket, szeszélyes, megbízhatatlan változékonyságunkat. Ezek ugyanis mind abból az illuzórikus elképzelésből származnak, miszerint az érzékszerveink által közvetített jelenségeket objektíveknek, önmagukban valóságosnak tartjuk, azokhoz igazítjuk napi praxisunkat. Amennyiben a mantrát napi gyakorlatban alkalmazzuk, akkor folyamatosan „Birodalommá varázsolhatjuk át” világunkat, mely így szellemi céljaink megvalósításának színterévé alakul át.
(Klim, hrim, aim, árad, árad a nektár a Holdból, üdv Neked!)

2. Merkuriusz

(Laár A. – Mireisz L.)

Érzeteink stabilizálása alapot teremt arra, hogy a Merkuriusz mantrával intelligens, kapcsolódó értelmünket életre hívjuk, azt megerősítsük, és annak szellemi irányultságát fenntartsuk. Az áldást hozó Isten, a Lélekvezetőben ébredhet fel bennünk a mantra rendszeres – szertartásos – alkalmazása folytán. Így megszabadíthatjuk magunkat ravaszkodó, számító, hazudozásra hajlamos szokásainktól és értelmi képességeinket önmagunk tudatos átalakítása, javítása érdekében mozgósíthatjuk.
(Hrím, áldáshozó Isten, Srím, Lélekvezető!)

3. Vénusz

(Laár A. – Mireisz L.)

Az így birtokba vett értelmi képességekkel közelíthetünk biztonságosan érzelemvilágunk területe felé, melynek kapuját a Vénusz mantra nyitja ki. A szépség, a harmónia istennőjét szólíthatjuk meg magunkban, akinek segítségével az érzéki gyönyörökre, a szenvedélyek kiélésére törekvő, hiúságra, ízléstelenségre, erkölcstelenségre csábító késztetéseinket fékezhetjük meg. Saját érzelmi életünk tudatos megtisztításával helyet teremthetünk érzelemvilágunkban olyan erényeknek, mint a szeretetteljes hűség, a barátságosság, a folyamatos harmóniára törekvés. (Ha valaki ismeri a KFT Higiénikus ember című albumáról a Százszorszép című szerzeményt, abban már találkozhatott a Vénusz mantrával.)
(Sám, sím, súm, saim, saum, sa!)

4. Nap

(Laár A. – Mireisz L.)

Ekkor szólíthatjuk meg igazi önmagunkat, a tiszta tudatosságot, életenergiáink központját, melynek szimbóluma a Nap. Mantrájának alkalmazásával megszabadíthatjuk magunkat például az önzéstől, a gőgös önközpontúságtól, zsarnokoskodásra való hajlamunktól, valamint attól, hogy fennhéjázó módon tékozoljuk el értékeinket. Önmagunk fénytermészetének megismerése révén viszont helyére kerülhet önbizalmunk, kiegyensúlyozottan öntudatossá válhatunk és lelki egyensúlyra tehetünk szert. Az ember középponti szerepének felismerése és tudatos felvállalása nyitja meg a magasabb – az emberfeletti – világok kapuit.
(Óm, hrím, forró sugarú, életerőt adó, üdv Neked!)

5. Mársz

(Laár A. – Kovács G. – Mireisz L.)

A Mársz mantra az akaratiságunk megtisztításához, a szellemi céljaink töretlen erővel való követéséhez szükséges erő birtokbavételét segíti, mégpedig az akadályok energikus, határozott elpusztítása révén. A mantra alkalmazásával megszabadíthatjuk magunkat az erőszakosság, az ingerült durvaság, a fanatikus brutalitás szélsőségeitől és az azokban rejlő energiákat bátor szellemű alkotó tevékenységeinkbe irányíthatjuk át.
(Aim, hrám, hrím, mindent romboló, pusztít, pusztít, minden gonoszt, Üdv!)

6. Jupiter

(Laár A. – Mireisz L.)

A Jupiter mantrával az Istenek világát szólíthatjuk meg, lehetőség szerint nagy alázattal. Magasabb képességeink birtokbavétele történhet itt. A mantra erejével megszüntethetjük túlzásokra hajlamosító nagyravágyásunkat, hivalkodó nagyképűségünket, valamint megerősíthetjük morális elveinket, erkölcsi normáinkat, megértő jovialitásunkat. Ebben a folyamatban egyetemes összefüggések világosodhatnak meg bennünk, felébredhet a transzcendens gondolkodás képessége és üdvöt kívánhatunk minden lény számára az Isteni Mestertől, hiszen Ő a kívánságok teljesítője.
(Óm, aim, Isteni Mester, teljesítsd a kívánságom, Üdv!)

7. Szaturnusz

(Laár A. – Mireisz L.)

A Szaturnusz mantrájának használatával erősíthetjük összpontosító képességünket, eltávolíthatjuk a szellemi fejlődésünket akadályozó gátlásainkat, továbbá magunk mögött hagyhatjuk félelmeinket, borúlátásunkat, pesszimizmusunkat és minden merevségre, ridegségre, szívtelenségre hajlamosító szűklátókörűségünket.
(Hrám, hrím, hrúm, hraum, minden ellenség legyőzője, minden ellenség elűzője, Naptól fogant és született, Szaturnusz, üdv Neked!)

A BOLYGÓMANTRÁK EREDETE

A bolygómantrák szövegét egy indiai asztrológiai templom szertartási szövegéből vettük át. A neves olasz tudásőrző és keletkutató, Dr. Giuseppe Tucci a múlt század elején többször beutazta Indiát és eljutott az assami Kámákhja asztronómiai templomba. A kör alakú templomban áll a hét bolygó oszlop alakú szobra. Tuccit a templom-kalauz (pándá) körbevezette, bemutatta neki a bolygókhoz tartozó szertartást és elrecitálta a mindennapos szolgálat során használt mantrákat, melyek megegyeztek a Káli-tantrában található bolygómantrákkal. Ezeket a mantrákat alkalmaztuk mi a dalok szövegének megalkotásakor. A magyar szövegek Mireisz László nevéhez fűződnek.

0
    0
    Kosarad
    Üres a kosaradVisszatérés a Shopba